สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
ดำเนินโครงการแบบบูรณาการร่วม โครงการปรับปรุงพัฒนาข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ฯ ร่วมกับ
โครงการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2567-2570
(ครั้งที่ 3 คณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก และฝ่ายจัดการ)
 
 
ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2566
ณ  สวนนงนุช

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2566 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 14
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1436021
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com