รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

โครงการทำบุญครบรอบ 35 ปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 สหกรณ์ฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป มาทำพิธี ทำบุญครบรอบ 35 ปี ของสหกรณ์ฯ ดร.สำเริง บุญโต ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการดำเนินการ อดีตคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และนางชัญญาวีร์ พ่อค้า ผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหาร และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

 

.

 

 

 

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ
สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-25286-5
โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรสาร.044-512110 โทร. 044-512981,044-512982 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน 

ภาพกิจกรรม

 

 
17 กรกฎาคม 2566
ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 
 
17 กรกฎาคม 2566
ณ โรงเรียนรัตนบุรี
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 
 
16 กรกฎาคม 2566
ณ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 
 
16 กรกฎาคม 2566
ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
 
 
9 กรกฎาคม 2566
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
 
9 กรกฎาคม 2566
ณ โรงเรียนสิรินธร
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
 
8 กรกฎาคม 2566
ณ โรงเรียนสังขะ
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 
 
8 กรกฎาคม 2566
ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 
 
9 กรกฎาคม 2566
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
 
1 กรกฎาคม 2566
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันเสาร์ ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
  ดูเพิ่มเติม
   

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2565 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 21
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1253435

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ประเภทเงินฝาก ร้อยละ 
ออมทรัพย์   2.75
ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง  3.20
ออมทรัพย์พิเศษ 1  3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 2  3.10
ออมทรัพย์พิเศษ 3  3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4  2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4
(สำหรับสมาชิก)
 3.20
ออมทรัพย์พิเศษ 4
(สำหรับสหกรณ์อื่น)ไม่เกิน
 2.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภทเงินกู้  ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50
เงินกู้สามัญทั่วไป 6.50
เงินกู้สามัญ A.T.M. 6.50
เงินกู้สามัญค่าวิทยฐานะ
และค่าตอบแทน
6.50
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 6.50
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 5.00
เงินกู้สามัญเพื่อ
จัดทำกรมธรรม์ประกันเงินกู้
6.00
เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 5.50

 

ร้องเรียนหรือแจ้งข้อเสนอแนะ

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com