คณะกรรมการดำเนินการ

นายสำเริง บุญโต
ดร.สำเริง บุญโต
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการ   คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษา

นายสำเริง บุญโต

ดร.สำเริง บุญโต
ประธานกรรมการ

 

นายสมชาย มรรคผล

นายสมชาย มรรคผล
ประธานกรรมการเงินกู้

นายปริญญา พุ่มไหม

นายปริญญา พุ่มไหม
ประธานกรรมการศึกษา
นายองอาจ ดีประดวง นายองอาจ  ดีประดวง
รองประธานกรรมการคนที่ 1

 

นายจักรพงษ์ เจริญพรนายจักรพงษ์  เจริญพร 
กรรมการ

 

นายบุญช่วย ถ้วยทองนายบุญช่วย ถ้วยทอง
กรรมการ

 

นายวิเชียร สุดใสดีนายวิเชียร  สุดใสดี
รองประธานกรรมการคนที่ 2

 

นางรัตติกร ภิรมย์ตระกูลนางรัตติกร ภิรมย์ตระกูล 
กรรมการ

 

นายเกริกวิทย์ จันทเขตนายเกริกวิทย์ จันทเขต 
กรรมการ

 

นายสงวน บุญร่วมนายสงวน บุญร่วม
รองประธานกรรมการคนที่ 3

 

นายวรเชษฐ์ บุญยงนายวรเชษฐ์  บุญยง
กรรมการ

 

นางพิไลวรรณ ผิวสร้อยนางพิไลวรรณ ผิวสร้อย
กรรมการ

 

นายเสมา ขวัญทองนายเสมา  ขวัญทอง
กรรมการและเลขานุการ
นายทรงไทย ปิยโชติสกุลชัยนายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย
กรรมการและเลขานุการ
นางไลลา วรรณุปถัมภ์นางไลลา  วรรณุปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ  

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสำเริง บุญโต
ดร.สำเริง บุญโต
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่่ยง

นายองอาจ  ดีประดวง

นายองอาจ  ดีประดวง
กรรมการ

 

นายวิเชียร สุดใสดี

นายวิเชียร  สุดใสดี
กรรมการ

นายสงวน บุญร่วม

นายสงวน บุญร่วม
กรรมการ
นายสมชาย มรรคผล นายสมชาย  มรรคผล
กรรมการ

 

นายปริญญา พุ่มไหมนายปริญญา พุ่มไหม 
กรรมการ

 

นายเสมา ขวัญทองนายเสมา  ขวัญทอง
กรรมการและเลขานุการ

 

 
นางชัญญาวีร์ พ่อค้านางชัญญาวีร์ พ่อค้า 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

  

คณะอนุกรรมการการลงทุน

นายสำเริง บุญโต
นายสำเริง บุญโต
ประธานอนุกรรมการการลงทุน

นายองอาจ ดีประดวง

นายองอาจ  ดีประดวง
กรรมการ

 

นายวิเชียร สุดใสดี

นายวิเชียร  สุดใสดี
กรรมการ

นายสงวน บุญร่วม

นายสงวน บุญร่วม
กรรมการ
นายสมชาย มรรคผล นายสมชาย มรรคผล
กรรมการ

 

นายปริญญา พุ่มไหมนายปริญญา พุ่มไหม 
กรรมการ

 

นายเสมา ขวัญทองนายเสมา ขวัญทอง
กรรมการและเลขานุการ

 

 
นางชัญญาวีร์ พ่อค้านางชัญญาวีร์ พ่อค้า 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2564 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 21
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1025040

 

  

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด          

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com