สค.สร.

สมาคม สค.สร.

(สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกคุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์)

 

ประกาศ

1. ประกาศ สมาคม สค.สร. เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 11/2567 - 2568

2. ประกาศ สมาคม สค.สร. เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567


 

 

 

 

ใบสมัคร

1. ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สค.สร. (สมาชิก)
2. ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สค.สร. (กรณีสมัครให้บุตร)
3. ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สค.สร. (กรณีบิดา/มารดา)
4. ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สค.สร. (กรณีคู่สมรส) 
5. แบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว สค.สร.

 

 

เว็บไซต์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

 

 

 

เว็บไซต์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2566 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 14
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1435963
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com