สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
2/2  ซ.ศรีสุข  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    เว็บไซต์:  www.kurusurin-coop.com

 

นางชัญญาวีร์          พ่อค้า ผู้จัดการ เบอร์โทรศัพท์ 062-217-8998
นางสาวอุราภรณ์     พิทเนอร์ รองผู้จัดการ เบอร์โทรศัพท์ 093-665-7861
       
ฝ่ายสินเชื่อ       
นางรัศมี             มรรคผล หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 093-665-7217
น.ส.ธัญญรัตน์   สนุกล้ำ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 082-273-5994
นายณภัทร        ลิ้มวัชรากูล เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 082-219-9661
       
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป       
นายอภิชน      พิมพลีชัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เบอร์โทรศัพท์ 082-257-5994
นายอิสริยะ       อรรถเวทิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์ 093-665-6271
นางสาวกฤตยา      ตั้งใจดุษณี เจ้าหน้าที่ธุรการ เบอร์โทรศัพท์ 082-257-5994
       
ฝ่ายการเงิน      
นางสาวเสาวภา     ตีรวัฒนประภา หัวหน้าฝ่ายการเงิน เบอร์โทรศัพท์ 082-378-7499
นางสาวอรอุมา      สระแก้ว เจ้าหน้าที่การเงิน เบอร์โทรศัพท์ 087-458-1206
       
ฝ่ายบัญชี      
นางสาวพฤกษา       ชูบุตร หัวหน้าฝ่ายบัญชี เบอร์โทรศัพท์ 082-378-7499
นางสาวสุดารัตน์      นุกิจรัมย์ เจ้าหน้าที่บัญชี เบอร์โทรศัพท์ 082-378-7499

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2566 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 14
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1435946
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com