ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ประจำปี 2567

นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
 
นายสมนึก ศูนย์กลาง
นายสมนึก ศูนย์กลาง
 

นางภัทิรา เสงี่ยมศักดิ์
นางภัทิรา เสงี่ยมศักดิ์
 

นายสำเริง  บุญโต

นายสำเริง บุญโต
 

 

นายฉลาด สาโยธา

นายฉลาด สาโยธา
 

 

 

ที่ปรึกษา
ประจำปี 2567

นายวิทยา เพ่งเล็งดีด้าน
นายวิทยา เพ่งเล็งดี
ด้านบริหารจัดการ
ดร.สุจินดา อภัยจิตต์
ดร.สุจินดา อภัยจิตต์
ด้านบริหารจัดการ

รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
ด้านบริหารจัดการ

นายรุ่งอรุณ สุวรรณทรัพย์

นายรุ่งอรุณ สุวรรณทรัพย์
ด้านเงินทุน

 

นางเลขา ภูริภูมิ

นางเลขา ภูริภูมิ
ด้านเงินทุน

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2566 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 14
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1435889
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com