ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำปี 2566

1. นายสมนึก  ศูนย์กลาง  อดีตผู้อำนวยการสามัญศึกษาสุรินทร์
2. นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม  ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1
4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  2
5. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  3

 

 

ที่ปรึกษาประจำปี 2566

นางภัทิรา เสงี่ยมศักดิ์
นางภัทิรา เสงี่ยมศักดิ์
ด้านการบริหารจัดการ
ดร.สุจินดา อภัยจิตต์
ดร.สุจินดา อภัยจิตต์
ด้านการบริหารจัดการ

รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
ด้านการบริหารจัดการ

นายรุ่งอรุณ สุวรรณทรัพย์

นายรุ่งอรุณ สุวรรณทรัพย์
ด้านเงินทุน

 

นางเลขา ภูริภูมิ

นางเลขา ภูริภูมิ
ด้านเงินทุน

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2565 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 21
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1296216
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com