ฝ่ายจัดการ 

นางชัญญาวีร์ พ่อค้า
นางชัญญาวีร์ พ่อค้า
ผู้จัดการ

 

นางสาวอุราภรณ์ แก้วเหลี่ยม

นางสาวอุราภรณ์ พิทเนอร์
รองผู้จัดการ

 

นางสาวเสาวภา ตีรวัฒนประภา นางสาวเสาวภา ตีรวัฒนประภา
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและเงินฝาก
นางสาวพฤกษา ชูบุตร นางสาวพฤกษา ชูบุตร
หัวหน้าฝ่ายที่สินเชื่อและสมาคม
นางรัศมี มรรคผลนางรัศมี มรรคผล
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นายอภิชน พิมพลีชัยนายอภิชน พิมพลีชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวธัญญรัตน์ สนุกล้ำนางสาวธัญญรัตน์ สนุกล้ำ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อและสมาคม
นางสาวกฤตยา ตั้งใจดุษณีนางสาวกฤตยา ตั้งใจดุษณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอรอุมา สระแก้วนางสาวอรอุมา สระแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวสุดารัตน์ นุกิจรัมย์นางสาวสุดารัตน์ นุกิจรัมย์
เจ้าหน้าที่บัญชี
นายอิสริยะ อรรถเวทินนายอิสริยะ อรรถเวทิน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นายณภัทร  ลิ้มวัชรากูลนายณภัทร ลิ้มวัชรากูล
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายประภาส พิศโสระ นายประภาส พิศโสระ
พนักงานขับรถยนต์
นางวันดี อินทร์หอมนางวันดี อินทร์หอม
พนักงานทำความสะอาด

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2565 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 21
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1296183
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com