ฝ่ายจัดการ 

นางชัญญาวีร์ พ่อค้า
นางชัญญาวีร์ พ่อค้า
ผู้จัดการ

นางสาวอุราภรณ์ แก้วเหลี่ยม

นางสาวอุราภรณ์ พิทเนอร์
รองผู้จัดการ

 

นางสาวเสาวภา ตีรวัฒนประภา นางสาวเสาวภา ตีรวัฒนประภา
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและเงินฝาก
นางสาวพฤกษา ชูบุตร นางสาวพฤกษา ชูบุตร
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางรัศมี มรรคผลนางรัศมี มรรคผล
หัวหน้าฝ่ายที่สินเชื่อและสมาคม
นางสาวธัญญรัตน์ สนุกล้ำนางสาวธัญญรัตน์ สนุกล้ำ
เจ้าหน้าที่เงินฝาก
นางสาวกฤตยา ตั้งใจดุษณีนางสาวกฤตยา ตั้งใจดุษณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอรอุมา สระแก้วนางสาวอรอุมา สระแก้ว
เจ้าหน้าที่บัญชี
นายอภิชน พิมพลีชัยนายอภิชน พิมพลีชัย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อและสมาคม
นางสาวสุดารัตน์ นุกิจรัมย์เจ้าหน้าที่นางสาวสุดารัตน์ นุกิจรัมย์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อและสมาคม
นายอิสริยะ อรรถเวทินนายอิสริยะ อรรถเวทิน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นายประภาส พิศโสระ นายประภาส พิศโสระ
พนักงานขับรถยนต์
นางวันดี อินทร์หอมนางวันดี อินทร์หอม
พนักงานทำความสะอาด

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2565 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 21
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1076513
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com