การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่  24  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2565  ดร.สำเริง  บุญโต  เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 คณะกรรมการ  ที่ปรึกษา  ผู้ตรวจสอบกิจการ  สมาชิก และนางชัญญาวีร์  พ่อค้า  ผู้จัดการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  โดยท่าน ดร.สำเริง บุญโต  กล่าวต้อนรับสมาชิกสหกรณ์ฯ  และขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประชุมและทำให้การประชุมเรียบร้อย  ได้เปิดวีดิโอกล่าวของ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย  พบปะกับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  หลังจากนั้นท่านประธานในการประชุม  ได้ทำการเปิดการประชุมในเวลาต่อมา  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

.

 

 

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2565 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 21
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1076544
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com