โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ดร.สำเริง บุญโต ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ฯ และคณะกรรมการดำเนินการ มอบเงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด นำไปใช้ดำเนินงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อหน่วยงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาของครู ตลอดจนข้าราชการบำนาญ ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานในศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการจัดกิจกรรม “วันครู” การจัดการ”แข่งขันกีฬา” และกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน โดยได้มอบให้กับผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา งบประมาณ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 

 

.

 

 

 

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2565 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 21
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1296172
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com