รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่  24  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2565  ดร.สำเริง  บุญโต  เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 คณะกรรมการ  ที่ปรึกษา  ผู้ตรวจสอบกิจการ  สมาชิก และนางชัญญาวีร์  พ่อค้า  ผู้จัดการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  โดยท่าน ดร.สำเริง บุญโต  กล่าวต้อนรับสมาชิกสหกรณ์ฯ  และขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประชุมและทำให้การประชุมเรียบร้อย  ได้เปิดวีดิโอกล่าวของ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย  พบปะกับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  หลังจากนั้นท่านประธานในการประชุม  ได้ทำการเปิดการประชุมในเวลาต่อมา  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

.

 

 

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ
สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-25286-5
โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรสาร.044-512110 โทร. 044-512981,044-512982 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน 

ภาพกิจกรรม

 

 
17 กรกฎาคม 2566
ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 
 
17 กรกฎาคม 2566
ณ โรงเรียนรัตนบุรี
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 
 
16 กรกฎาคม 2566
ณ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 
 
16 กรกฎาคม 2566
ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
 
 
9 กรกฎาคม 2566
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
 
9 กรกฎาคม 2566
ณ โรงเรียนสิรินธร
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
 
8 กรกฎาคม 2566
ณ โรงเรียนสังขะ
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 
 
8 กรกฎาคม 2566
ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 
 
9 กรกฎาคม 2566
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
 
1 กรกฎาคม 2566
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 
ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันเสาร์ ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
  ดูเพิ่มเติม
   

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2565 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 21
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1253418

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ประเภทเงินฝาก ร้อยละ 
ออมทรัพย์   2.75
ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง  3.20
ออมทรัพย์พิเศษ 1  3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 2  3.10
ออมทรัพย์พิเศษ 3  3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4  2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4
(สำหรับสมาชิก)
 3.20
ออมทรัพย์พิเศษ 4
(สำหรับสหกรณ์อื่น)ไม่เกิน
 2.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภทเงินกู้  ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50
เงินกู้สามัญทั่วไป 6.50
เงินกู้สามัญ A.T.M. 6.50
เงินกู้สามัญค่าวิทยฐานะ
และค่าตอบแทน
6.50
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 6.50
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 5.00
เงินกู้สามัญเพื่อ
จัดทำกรมธรรม์ประกันเงินกู้
6.00
เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 5.50

 

ร้องเรียนหรือแจ้งข้อเสนอแนะ

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com