บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ
สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-25286-5
โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรสาร.044-512110 โทร. 044-512981,044-512982 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน 

รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน

ภาพกิจกรรม

 

 
ณ หอประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
 
 
ณ หอประชุมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
 
 
ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์
 
 
ณ โรงเรียนรัตนบุรี
อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์
 
 
ณ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์
 
 
ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์
 
 
ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
 
 
ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
 
 
ณ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์
 
 
ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์
 
  ดูเพิ่มเติม
   

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

วารสารสหกรณ์ฯ

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2566 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 14
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1453465

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ประเภทเงินฝาก ร้อยละ 
ออมทรัพย์   2.75
ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง  3.20
ออมทรัพย์พิเศษ 1  3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 2  3.10
ออมทรัพย์พิเศษ 3  3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4  2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4
(สำหรับสมาชิก)
 3.20
ออมทรัพย์พิเศษ 4
(สำหรับสหกรณ์อื่น)ไม่เกิน
 2.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภทเงินกู้  ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 4.75
เงินกู้สามัญทั่วไป 6.50
เงินกู้สามัญ A.T.M. 6.50
เงินกู้สามัญค่าวิทยฐานะ
และค่าตอบแทน
6.50
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 6.50
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 5.00
เงินกู้สามัญเพื่อ
จัดทำกรมธรรม์ประกันเงินกู้
6.00
เงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 5.50

 

ร้องเรียนหรือแจ้งข้อเสนอแนะ

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com